Kundehistorier
Viken Fylkeskommune

Bærekraftig fremtid

Bærekraftig fremtid
Rujira Coles
Seksjonssjef

Compax System™ har hjulpet oss med å spare utrolig mange plastposer og gjør rengjøringen av toalettene mye enklere.

Compax System™ har hjulpet oss med å spare utrolig mange plastposer og gjør rengjøringen av toalettene mye enklere.

Rujira Coles
Seksjonssjef

Viken fylkeskommune er Norges største fylke med over 1,2 millioner innbyggere og forvalter en rekke oppgaver på tvers av sine kommuner. Deres fylkeshus i Oslo sentrum er en kompleks og multifunksjonell bygning med mange avdelinger. Denne mangfoldigheten gjør renhold til en utfordrende oppgave.

Bærekraft i fokus

Rujira Coles, seksjonsleder i Viken fylkeskommune, Renholdsseksjonen, har et tydelig og ambisiøst mål om å forankre bærekraft som en sentral del av sine operasjoner. Hun og resten av gjengen i Renholdsseksjonen, er dedikert til å forbedre arbeidsforholdene for sine renholdere, samtidig som de hever kvaliteten på det profesjonelle renholdet. Rujiras visjon går hånd i hånd med å skape en innbydende arbeidsplass for alle ansatte som bruker lokalene og sikre gode arbeidsvilkår for renholderne, slik at de kan yte sitt aller beste.

UTFORDRINGEN

Overfylte avfallsbeholdere

I tillegg til å fungere som kontorlokaler brukes fylkeshuset Galleri Oslo også til ulike arrangementer og møter, noe som fører til hyppig bruk av toalettrommene. Denne allsidige bruken gjør det utfordrende å opprettholde hygiene og oversikt over bruken av toalettrommene. En utfordring Rujira observerte, var at toalettrommene stort sett var rene, men at avfallsdunkene ofte var fulle av papir. Dette førte til at renholderne måtte ta hyppigere turer til toalettrommene som en del av rengjøringsrutinene. Hun identifiserte raskt papirforbruket som en viktig flaskehals for et mer effektivt og optimalisert renhold.

"The washrooms were often clean, but the cleaners had to constantly enter the washrooms to change waste bags."
– Rujira Coles

Unngå unødvendige turer til toalettrommene

Viken fylkeskommune hadde derfor et sterkt ønske om å finne en løsning som kunne redusere mengden papiravfall og dermed fjerne behovet for gjentatte turer til vaskerommene utelukkende for å skifte avfallsposer. For Rujira og renholdsteamet ble det klart at hvis de fant en løsning på denne repetitive oppgaven, ville det legge til rette for en mer effektiv arbeidsflyt og resultere i en renere arbeidsplass.

Ønsker å redusere bruk av plastavfall

Renholdsseksjonen i Viken har alltid hatt et klart fokus på sitt samfunnsansvar og arbeider konsekvent for å skape en sømløs og verdifull drift, både for de ansatte og miljøet. Rujira tok selv initiativ til å introdusere ideen om kildesorteringsposer for sine kollegaer - en enkel og bærekraftig løsning for å redusere plastavfall. Selv om dette var et steg i riktig retning, innså hun at det ville være langt mer effektivt for renholderne dersom de kunne minimere tiden brukt på posebytting og heller bruke tiden på andre viktige renholdsoppgaver.

LØSNINGEN

Samarbeidet mellom Renholdsseksjonen i Viken og Compax Solutions går tilbake til 2021, da de tok kontakt med Compax Solutions og testet et system bestående av 6 enheter. Implementeringen av dette systemet viste seg å være en stor suksess da det bidro til å betydelig forbedre renholdsprosessen. Inspirert av disse positive resultatene på fylkeshuset Galleri Oslo, valgte de å gå til anskaffelse av 16 enheter til på fylkeshuset i Drammen.

50 enheter til

Resultatene og fordelene av Compax System™ ble så overbevisende at Renholdsseksjonen, høsten 2023, besluttet å ta et stort steg videre ved å utvide til 50 ekstra komprimatorer på fylkeshuset  Galleri Oslo. Målet med denne utvidelsen er å transformere renholdsdriften fra å være rutinepreget til å bli en mer behovsbasert prosess.

Compax utmerker seg med sin banebrytende vakuumteknologi, som ved bruk av sensorteknologi muliggjør automatisk komprimering av papiravfall i avfallsbeholderne når de nærmer seg full kapasitet. Digitalisering med sensorer ble sett på som en mulighet for Renholdsseksjonen i Viken, noe som bidrar til å effektivisere dagens avfallshåndtering.

Dette unike systemet er en åpenbar løsning for å møte Vikens utfordringer. Mens tradisjonelle avfallsbeholdere enkelt blir overfylt av papir når de er fulle, sørger Compax for at papiret blir komprimert, frigjør mer plass og tillater lengre tidsintervaller før tømming. Avfallsbeholderne til Compax øker kapasiteten med opptil 15 ganger, sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere. Denne teknologien har transformert prosessen rundt avfallshåndtering fra å være rutinepreget til å bli mer behovsbasert, noe som har ført til en positiv endring i renholdsprossesen til Viken.

RESULTAT

En betydelig reduksjon av plastposer

Renholdsseksjonens engasjement for bærekraft og innovasjon blir videre understreket gjennom den betydelige reduksjonen i plastposeforbruk som en direkte konsekvens av integrasjonen av Compax System™. Før integrasjonen var det daglige plastposebytter, men nå tømmes avfallsbeholderne kun en gang i måneden. Dette representerer et konkret steg mot å realisere Vikens bærekraftsmål og fremme en mer bærekraftig og innovativ tilnærming til renhold og avfallshåndtering.

Den vellykkede implementeringen av Compax System™ viser Vikens sterke engasjement for en bærekraftig fremtid og viljen til å omfavne innovativ teknologi for å nå sine mål.

 

 

Har du 10 minutter?

Book en videosamtale, så finner vi ut hvordan Compax System kan hjelpe din bedrift med å redusere plastforbruket og forbedre driften.