Juridisk

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Disse vilkårene og betingelsene beskriver reglene og forskriftene for bruk av Compax Solutions' nettsted.

Compax Solutions er lokalisert på:
Fornebuveien 42,
1366 Lysaker, Norge
.

Ved å gå inn på dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene i sin helhet. Ikke fortsett å bruke Compax Solutions' nettsted hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: "Kunden", "du" og "din" refererer til deg, personen som går inn på dette nettstedet og godtar selskapets vilkår og betingelser. "Selskapet", "oss selv", "vi", "vår" og "oss" refererer til vårt selskap. "Part", "Partene" eller "Oss" refererer til både Kunden og oss, eller enten Kunden eller oss. Alle begreper refererer til tilbud, aksept og vederlag som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til kunden på den mest hensiktsmessige måten, enten det er ved formelle møter av en bestemt varighet eller på annen måte, med det uttrykkelige formål å oppfylle kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester/produkter, i samsvar med og i henhold til gjeldende lovgivning i . All bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, stor forbokstav og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.

Informasjonskapsler

Vi benytter oss av informasjonskapsler. Ved å bruke Compax Solutions' nettsted samtykker du til bruk av informasjonskapsler i samsvar med Compax Solutions' personvernerklæring.

De fleste moderne interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å kunne hente inn brukeropplysninger for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes på enkelte områder på nettstedet vårt for å gjøre det enklere for brukerne å bruke nettstedet. Noen av våre samarbeidspartnere/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Lisens

Med mindre annet er oppgitt, eier Compax Solutions og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene til alt materiale på Compax Solutions. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan vise og/eller skrive ut sider fra https://www.compaxsolutions.com til eget personlig bruk i henhold til begrensningene i disse vilkårene.

Du må ikke:

 1. Gjengi materiale fra https://www.compaxsolutions.com
 2. Selge, leie ut eller viderelisensiere materiale fra https://www.compaxsolutions.com.
 3. Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra https://www.compaxsolutions.com.
 4. Videredistribuere innhold fra Compax Solutions (med mindre innholdet er spesifikt laget for videredistribusjon).

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 1. Offentlige etater
 2. Søkemotorer
 3. Nyhetsorganisasjoner
 4. Distributører av nettkataloger som fører oss opp i katalogen, kan lenke til nettstedet vårt på samme måte som de lenker til nettstedene til andre virksomheter som er oppført i katalogen.
 5. Systemwide-akkrediterte virksomheter, med unntak av veldedige organisasjoner, veldedighetssentre og veldedige innsamlingsgrupper som ikke kan hyperlenke til nettstedet vårt.
 6. Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Vi kan etter eget skjønn vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 1. allment kjente forbruker- og/eller bedriftsinformasjonskilder som handelskamre, American Automobile Association, AARP og Consumers Union.
 2. dot.com-nettsteder
 3. foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner, inkludert nettsteder for veldedighetsorganisasjoner
 4. distributører av kataloger på nettet
 5. internettportaler
 6. revisjons-, advokat- og konsulentselskaper med bedrifter som hovedkunder
 7. utdanningsinstitusjoner og bransjeorganisasjoner

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi fastslår at: (a) lenken ikke vil ha en negativ innvirkning på oss eller våre akkrediterte virksomheter (for eksempel skal ikke bransjeforeninger eller andre organisasjoner som representerer mistenkelige typer virksomheter, som for eksempel hjemmearbeid, få lov til å lenke), (b) organisasjonen ikke har et utilfredsstillende forhold til oss, (c) fordelen for oss av synligheten forbundet med hyperlenken oppveier fraværet av den, og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon eller på annen måte er i samsvar med redaksjonelt innhold i et nyhetsbrev eller lignende produkt som fremmer organisasjonens formål.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen informasjon på nettstedet så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke feilaktig antyder sponsing, støtte eller godkjenning av den lenkende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den lenkende partens nettsted.

Hvis du er blant organisasjonene som er oppført i punkt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til nettstedet vårt, må du varsle oss ved å sende en e-post til info@compax.no. Vennligst oppgi navn, organisasjonsnavn, kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og/eller e-postadresse) samt URL-adressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle URL-adresser som du har tenkt å lenke til nettstedet vårt fra, og en liste over URL-adressen(e) på nettstedet vårt som du ønsker å lenke til. Beregn 2-3 ukers svartid.

Godkjente organisasjoner kan opprette hyperlenker til nettstedet vårt på følgende måte:

 1. Ved bruk av vårt firmanavn
 2. Ved bruk av den enhetlige ressurslokalisatoren (webadressen) som det lenkes til
 3. Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt eller materialet det lenkes til, som gir mening innenfor konteksten og formatet til innholdet på den lenkende partens nettsted.

Ingen bruk av Compax Solutions' logo eller andre illustrasjoner vil bli tillatt for lenking uten en varemerkelisensavtale.

Iframes

Uten forhåndsgodkjenning og uttrykkelig skriftlig tillatelse kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre eller bruke andre teknikker som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet på nettstedet vårt.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å be deg om å fjerne alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du samtykker i å fjerne alle lenker til nettstedet vårt umiddelbart etter en slik forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til når som helst å endre disse vilkårene og retningslinjene for lenker. Ved å fortsette å lenke til nettstedet vårt, samtykker du i å være bundet til og overholde disse lenkevilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt

Hvis du av en eller annen grunn finner en lenke på nettstedet vårt eller et lenket nettsted støtende, kan du kontakte oss om dette. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men er ikke forpliktet til å gjøre det eller til å svare deg direkte.

Selv om vi bestreber oss på å sikre at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, garanterer vi ikke at den er fullstendig eller nøyaktig, og vi forplikter oss heller ikke til å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.

Ansvar for innhold

Vi har ikke noe ansvar for innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å holde oss skadesløse og forsvare oss mot alle krav som oppstår som følge av eller basert på nettstedet ditt. Ingen lenke(r) kan vises på noen side på nettstedet ditt eller i noen sammenheng som inneholder innhold eller materiale som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller oppfordrer til krenkelse eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Ansvarsfraskrivelse

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, utelukker vi alle erklæringer, garantier og vilkår knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle garantier som er underforstått ved lov med hensyn til tilfredsstillende kvalitet, egnethet til formålet og/eller bruk av rimelig forsiktighet og dyktighet). Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 1. begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet
 2. begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for bedrageri eller svikaktig villedning
 3. begrense noen av våre eller dine forpliktelser på en måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning
 4. utelukke noe av vårt eller ditt ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Ansvarsbegrensningene og ansvarsfraskrivelsene som er angitt i dette avsnittet og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt det foregående avsnittet; og (b) regulerer alt ansvar som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen eller i forbindelse med gjenstanden for denne ansvarsfraskrivelsen, inkludert ansvar som oppstår i kontrakt, i erstatningssaker (inkludert uaktsomhet) og for brudd på lovbestemte plikter.i den grad nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noen art.