Kundecase

Smart avfallshåndtering i Regjeringskvartalet

Sammen med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har Compax Solutions utført en suksessfull pilottest av Compax One™. Bruken av plastposer ble redusert med over 90% og DSS ser potensiale for flere besparelser ved at Compax One™ bidrar til å endre måten de gjør renhold på.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer sikkerhets-, fasilitets-, HR- og digitale tjenester til departementene og Statsministerens kontor. Renhold og avfallshåndtering er en viktig del av leveransen DSS utfører for sine kunder.

DSS er etablert i Regjeringskvartalet og har samlet ansvar for renhold på over 20 ulike bygg. De har lenge hatt fokus på å finne smarte løsninger for å gjøre hverdagen både bedre, enklere og mer effektiv for renholderne.

Paulo Ruvina - Seksjonsleder i renholds- og miljøsektoren i DSS
"Vi har i flere år vært på jakt etter en løsning som komprimerer tørkepapir på toalettrom, uten å ha funnet dette. Da vi så Compax One™ tenkte vi at dette er løsningen som kan hjelpe oss med å gjøre rutinene vi har for renhold og avfallshåndtering enda bedre."
- Paulo Ruvina

Tenker nytt

DSS ønsker å frigjøre plass på renholdstrallene sine.

DSS søker innovative løsninger innen renhold og byggdrift. Ett område er å omorganisere avfallshåndteringen.

I dag fordeles denne jobben på alle renholderne, men DSS ser på muligheten for at én enhet får ansvar for all avfallshåndtering i bygget.

En slik løsning gir mange fordeler.

- Om vi fjerner avfallssekken fra renholdstrallen kan vi for eksempel bruke denne ledige plassen til en elektrisk mopp, forklarer Paulo entusiastisk.

Toalettrom ble utfordringen

Det Paulo og kollegaene ikke hadde tenkt på var alle beholderne på toalettrommene som de bytter pose på opptil flere ganger daglig.

- Da vi kom på dette innså vi at renholderne likevel måtte ha avfallssekk på trallen for å kaste avfallsposene fra toalettrommene, sier Paulo.

Jakten på løsningen

For å kunne sette planen om bedre bruk av renholdstrallen ut i livet begynte DSS for flere år siden å søke etter løsninger for komprimering av tørkepapir.

- Vi så nøye på rengjøringsmessene vi deltok på, sier Paulo, og husker at han tenkte:

- Det er komprimatorer utendørs, så noen må gjøre dette.

Da han nesten ved et uhell oppdaget Compax One ™, tok det ikke mange minutter før Paulo ringte Compax Solutions slik at DSS kunne teste komprimatoren.

Testet på tre toalettrom

DSS ønsket å teste Compax One™ på tre ulike toalettrom.

De to første ligger rett ved et auditorium og det er derfor svært høy trafikk i begrensede perioder. For å håndtere denne trafikken har DSS installert to beholdere på 50 liter på hvert av toalettrommene. For disse beholderne byttes avfallsposen opptil 2 ganger om dagen.

Det siste toalettrommet finnes i et kontorområde. Her var det opprinnelig installert en mindre avfallsbeholder hvor posen byttes daglig.

Den smarte avfallsbeholderen

Compax One™ er en komprimator for tørkepapir som reduserer avfalls-volumet med opptil 90%. På denne måten får du plass til opptil 10 ganger mer avfall i hver plastpose, noe som drastisk reduserer tømmefrekvensen.

Komprimering løser problemer

Ved at Compax One™ jevnlig komprimerer avfallet vil man bytte pose mye sjeldnere. Dette gjør blant annet at man kan jobbe mer effektivt og åpner for eksempel opp muligheten for å omorganisere avfallshåndteringen slik som DSS ønsker å gjøre.

Besparelser, hygiene og bærekraftig

Ved å unngå unødvendig bytte av pose i avfallsbeholderne reduseres kostnader knyttet til plastposer og avfallshåndtering. Toalettrommene blir også triveligere og mer hygieniske i tillegg til at klimaavtrykket minskes ved reduksjon av plastposer og unødvendig transport av avfall til neste ledd i verdikjeden.

Reduserte med over 90%

I samarbeid med DSS erstattet Compax de fem tradisjonelle avfallsbeholderne med tre Compax One™. De ble testet over en periode på 4 uker. Med vanlige avfallsbeholdere har DSS estimert at de bytter 160 poser på disse tre toalettrommene i løpet av en tilsvarende periode.

Med Compax One™ ble dette antallet 13 poser, noe som tilsvarer en reduksjon på hele 92%. I løpet av et år vil dette være en endring på 1700 færre poser kun på disse tre toalettrommene.

"Compax One gjør at jeg slipper mye bøying og posebytter, som igjen fører til at jeg sparer mange turer til avfallsrommet."
- Hanne Wilhelmsen, renholder hos DSS

Compax One™ skaper muligheter

Ved å redusere frekvensen hvor beholderne på toalettrommene byttes med over 90% vil en oppnå besparelser knyttet til plastposer og tiden som brukes på avfallshåndtering. I tillegg ser Paulo for seg at det kan ligge besparelser i å endre måten de arbeider på i dag.

- Når renholderne slipper å håndtere avfallet vil de kunne bruke denne tiden på å øke kvaliteten på renholdet ytterligere, spesielt siden de kan bruke trallen til nytt utstyr istedenfor avfall.

En enklere hverdag

DSS ser at det er muligheter for besparelser ved å installere Compax One™ i flere av byggene de drifter. Det er likevel ikke bare tid og penger som betyr noe.

- Tid er jo en ting, men det som ikke kan måles er at renholderne opplever mindre stress, at trallen deres blir lettere og at arbeidshverdagen generelt blir enklere, sier Paulo, og avslutter med:

"Den beste attesten er jo at renholderne allerede savner Compax One™."
- Paulo Ruvina